• evrim

Kadınlar Neden En Yakın Arkadaşlarıyla Aynı Zamanda Regl Olurlar?

Çoğu kadın, aynı evde yaşadığı kişilerle veya en yakın arkadaşlarıyla aynı dönemde regl olduğunu fark etmiştir. Toplumda genel kanı olmasına rağmen yapılan deneyler sonucunda bu durumu ispatlayan kesin bir veri olmamıştır. Bilim insanları başta bunun evrimsel bir mekanizma olup aynı ortamdaki güçlü erkekle üreme şansını arttırmak için olduğunu düşünmüşler.Fakat ilerleyen süreçlerde aksi örneklerin artışıyla bu sav yerine tesadüf ihtimaline daha çok yoğunlaşırlar.


Sıklıkla aynı mekanda bulunan iki dişinin önce menstrüel siklusu (adet döngüsü) uzar, sonra da aynı zamana denk gelmeye başlar. Bu da feromonlar yoluyla mümkün olur. Hamster denekleriyle yapılan bir çalışmada, daha dominant olan dişi hamster salgıladığı feromonlar yoluyla diğerinin siklusunu kendininkine yaklaştırır. Bunu ya olfaktör bulbus'a (koku duyusu için kullanılan sistem) yerleştirilen elektrotlarla gözlemleyebilir ya da basitçe hamsterlardan birinin burnunu tıkarsak döngünün değişmediğini görebiliriz. Aynı çalışma insanlarla da yapılmış ve olfaktör sisteminde hasar olan kişilerde ve bir erkekle yakın ilişkisi olan kadınlarda senkronize olma durumunun görülmediği bildirilmiştir. Buna sebep olarak gösterilen bir kaç teoriden birisi; senkronize bir şekilde doğum yapmanın bebeklerin hayatta kalma şansını arttırmasıdır. Annelerini doğum sırasında/sonrasında kaybeden bebekler böylelikle anne sütüne erişme sıkıntısı çekmeyebilirler.


Ancak belirtmekte fayda var ki siklus senkronizasyonu yanlışlayan bir çok çalışma da mevcut.


KAYNAK: Evrim Ağacı


54 görüntüleme

©2019, Tüm haklar HoneyBox'a aittir.